biography
astrin phosphora
photos
Ann Eysermans [Antwerpen, 1980] studeert aan het conservatorium te Brussel, waar zij de Masterdiploma's Muziekschriftuur [harmonie, contrapunt, fuga en compositie] in 2004 en Jazz [contrabas] in 2007 behaalt. Zij speelt contrabas en harp [improvisatie, experimentele composities en eigen werk] bij verschillende groepen zoals FENNA, Fnussjen, en DUO. Bij ChampdAction [productiehuis voor nieuwe muziek, multidisciplinaire muziekprojecten en klankkunst] is zij artist in residence en performer in verschillende grootschalige producties.

Van 2010 tot en met 2014 werkt zij aan een intermediaal doctoraatsonderzoek [FWO, VUB, KCB, ChampdAction]: "P - TRAINS [Astrin Phosphora]". Op 27 november 2014 eindigt dit onderzoek met de titel 'Doctoraat in de Kunsten' [met felicitaties van de jury], behaald aan de Vrije Universiteit Brussel. Vele grafische partituren uit dit audiovisuele project worden uitgevoerd door verschillende musici en ensembles, zowel nationaal als internationaal.

Haar mateloze fascinatie voor treinen weerspiegelt zich vandaag nog steeds in nieuwe tapecomposities met treingeluiden, treingedichten, beelden en video�s waarin rijdende motorstellen en oude diesellocomotieven opduiken voor verscheidene projecten. In Christmas Special, een verzameling klankverhalen die doorheen de tijd evolueren en transformeren, ontwaar je vertrekkende en stoppende treinen als vooraankondiging of als klankobject dat zich ontwikkelt boven zachte choralen en abstracte tekstfragmenten.

Momenteel werkt Ann bij MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] als artistiek verantwoordelijke binnen de educatieve werking. Naast deze artistieke activiteiten zet zij haar studie Filosofie verder aan de Vrije Universiteit Brussel.

http://www.anneysermans.be/
https://soundcloud.com/ann-eysermans
https://anneysermans.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/fnussjen
Ann Eysermans [Antwerp, 1980] studied at the Brussels Conservatory, where she obtained her Master's degrees in Music Writing [harmony, counterpoint, fugue and composition] in 2004 and Jazz [double bass] in 2007. She plays double bass and harp [improvisation, experimental compositions and her own work] with various groups such as FENNA, Fnussjen, and DUO. At ChampdAction [productionhouse for new music, multidisciplinary music projects and sound art] she is artist in residence and performer in several productions.

From 2010 to 2014 she is working on an intermedial doctoral research [FWO, VUB, KCB, ChampdAction]: "P - TRAINS [Astrin Phosphora]". This research will end on 27 November 2014 with the title 'Doctoraat in de Kunsten' [with congratulations of the jury], obtained at the Vrije Universiteit Brussel. Many graphic scores from this audiovisual project are performed by different musicians and ensembles, both nationally and internationally.

Her unbridled fascination for trains is still reflected today in new tape compositions with train sounds, train poems, images and videos in which moving electric trains and old diesel locomotives appear for various projects. In Christmas Special, a collection of sound stories that evolve and transform over time, you will discover departing and stopping trains as a preliminary announcement or as a sound object that evolves above soft chorales and abstract text fragments.

Ann currently works at MATRIX [Centre for New Music] as artistic director within the educational activities. In addition to all these artistic activities, she is continuing her studies in Philosophy at the Vrije Universiteit Brussel.

http://www.anneysermans.be/
https://soundcloud.com/ann-eysermans
https://anneysermans.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/fnussjen